Euroiuris

EUROIURIS – Európske právne centrum

je občianske združenie, ktorého činnosť je zameraná najmä na šírenie hodnôt a myšlienok Európskej únie a Rady Európy, štúdium európskeho a medzinárodného práva, komparatistiku európskeho a slovenského práva ako aj na vedeckú a publikačnú činnosť.
Za týmto účelom združenie EUROIURIS podporuje a organizuje vzdelávanie odbornej verejnosti vrátane svojich členov, poskytuje informačné a poradenské služby z oblasti európskeho a medzinárodného práva, vypracúva vedecké štúdie a analýzy a publikuje výsledky svojich zistení.
EUROIURIS získava zdroje pre svoju činnosť predovšetkým z projektov, na ktorých spolupracuje s domácimi a zahraničnými inštitúciami podobného zamerania.