Kontakt

Kontakt

 

EUROIURIS - Európske právne centrum, o.z.

Na Vŕšku 6
811 01 Bratislava

tel./fax: 02 / 526 37 992
e-mail: euroiuris@euroiuris.sk

IČO: 31807216
DIČ: 2022050767

Zapísané v registri občianskych združení na Ministerstve vnútra SR, vložka č. VVS/1-900/90-25320

Bankové spojenie: č. ú. 06302764415/0900, Slovenská sporiteľňa, a.s.