Rada Európy

RADA EURÓPY

Rada Európy je medzivládna organizácia, ktorá má za cieľ okrem iného ochraňovať ľudské práva, pluralitnú demokraciu a právny štát a hľadať spoločné riešenia problémov, ktorým čelí európska spoločnosť.

Členmi Rady Európy je v súčasnosti 47 štátov: Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Nórsko, Spojené kráľovstvo, Švédsko, Taliansko, Turecko (všetky od r. 1949), Island, Nemecko (oba od r. 1950), Rakúsko (od r. 1956), Cyprus (od r. 1961), Švajčiarsko (od r. 1963), Malta (od r. 1965), Portugalsko (od r. 1976), Španielsko (od r. 1977), Lichtenštajnsko (od r. 1978), San Maríno (od r. 1988), Fínsko (od r. 1989), Maďarsko (od r. 1990), Poľsko (od r. 1991), Bulharsko (od r. 1992), Estónsko, Litva, Slovinsko, Česká republika, Slovensko, Rumunsko (všetky od r. 1993), Andorra (od r. 1994), Lotyšsko, Albánsko, Moldavsko, Ukrajina, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (všetky od r. 1995), Ruská federácia, Chorvátsko (oba od r. 1996), Gruzínsko (od r. 1999), Arménsko, Azerbajdžan (od r. 2001), Bosna a Hercegovina (od r. 2002), Srbsko (od r. 2003), Monako (od r. 2004) a Čierna Hora (od r. 2007).

Od r. 1993 je kandidátom na členstvo Bielorusko.

Ďalších 5 štátov má štatút pozorovateľa, a to Kanada, Svätá stolica, Japonsko, Spojené štáty americké a Mexiko.

Sídlo Rady Európy sa nachádza v Štrasburgu vo Francúzsku.

Od polovice novembra 2007 do polovice mája 2008 bola Slovenská republika po prvýkrát predsedníckym štátom Rady Európy, čo znamená, že minister zahraničných vecí Slovenskej republiky po dobu šiestich mesiacov predsedal Výboru ministrov Rady Európy. Úplný text správy o predsedníctve Slovenskej republiky vo Výbore ministrov Rady Európy je dostupný v anglickom jazyku na stránkach www.mzv.sk a www.coe.int.